Lady anna bergje 847x0

De charlotte oogst 2021 zijn op. Als alternatief stellen we Lady Anna gewoon formaat voor.
Alle bereidingen
Vastkokend tot licht bloemig
Lange, ovaalvormige aardappelen